Daleki Wschód

Daleki Wschód

Europejczycy po raz pierwszy dowiedzieli się o ogrodach chińskich z opisów podróżników, którzy interesowali się bardziej dziwnością tych ogrodów niż wyjaśnieniem ich głębszego znaczenia. Udało się to dopiero wybitnemu uczonemu Osvaldowi Sirćnowi. który będąc sinologiem i histo­rykiem sztuki opisał w swej pracy dzieje ogrodów chińskich i wyjaśnił, jakie było ich miejsce w religii, geografii i historii, a także ukazał równoległość i wyjątkowość zjawisk pojawiających się w sztuce ogrodów i w malarstwie pejzażowym.Historia tych ogrodów w przeciwieństwie do dziejów ogrodów antycznych odznacza się zadziwiającą ciągłością. Trwa od wielu stuleci przed naszą erą w tekstach i w dziełach sztuki. Rozwój myśli religijnej w Chinach spowodował przyznanie sztuce ogrodów szczególnej, uprzywilejowanej pozycji. Chińscy autorzy, przejawiający wielki kult dla historii swego kraju, zawsze starali się dowieść, że sztuka ogrodów ma u nich tradycje równie dawne, jak wszystkie inne sztuki.