Góry

Góry

Bloki skał wydrążonych, przeżartych i usianych szczelinami odgrywały w chińskich ogrodach jeszcze ważniejszą rolę niż woda. Ze wszystkich elementów występujących w kompozycji ogrodów góry są motywem najoryginalniejszym i najbardziej chińskim. Te potrzaskane skały uformowane na kształt gór czy grot można znaleźć jedynie w Chinach. Ich nieregularne i zadziwiające formy stanowią o wyrazie chińskiej sztuki ogrodowej. To one nadają ogrodom malowniczy, barokowy charakter. Odpowiadają też szcze­gólnemu u Chińczyków zainteresowaniu wszystkim, co wiąże się z króles­twem minerałów, poczynając od niewielkich drogich kamieni nefrytu i kryształu górskiego których używano do dekoracji.W sposobie sytuowania gór ogrodowych” uwidacznia się przede wszystkim ich dzikość i niedostępność: Juan Je zalecał, żeby góry i skały wydawały się surowe jak góra Tygrysa w Suczou albo taras Feniksa w Nankinie”. Dzikość i fantastyka były cechami najistotniejszymi.Część ogrodu przeznaczona do spacerów powinna być tak zakompono­wana, żeby widać było te skały surowe, chropowate, dzikie, poszarpane, przywodzące na myśl zjawy albo przypominające dzikie zwierzęta… Ich powierzchnie pokrywają porosty i pnącza. Wąskie ścieżki powinny owijać się wokół skał „jak jelita baranie”.