Kanały

Kanały

Na etapie zmagania się z żywiołami kanały straty się rzeczą najważniej­szą. Pojawiły się w dwóch formach: jako kanały osuszające i kanały nawadniające.