Kwiaty i drzewa

Kwiaty i drzewa

Roślinność uważana za nietrwały element ogrodu odgrywała drugorzędną rolę. Jednakże w niektórych kompozycjach, zwłaszcza w ma­łych ogrodach, kwitnące krzewy miały dużo większe znaczenie niż w ogro­dach zachodnich.W chińskich ogrodach nie było trawników i nigdy nie poddano roślin­ności systematycznym układom takim, jak na przykład nasze partery, rabaty czy klomby. Według Chińczyków, rośliny i drzewa powinny kojarzyć się ulotnymi myślami, z formami życia uniwersalnego i jego znaczeniem, i ta ich symboliczna funkcja dominowała wyraźnie nad wartościami dekora­cyjnymi. Pisarze rzucili nieco światła na ten intymny związek łączący Chińczyków ze światem roślin, na ich umiejętność interpretowania uroku kwiatów.W swym żarliwym pragnieniu zespolenia z naturą Chińczycy wykazali niezrównaną pasję do botaniki. Za czasów dynastii Ming (13681644) zapaleni amatorzy ustawiali swe posłania przy kwitnących drzewach po to, by móc obserwować pączkowanie, kwitnienie i przekwitanie.