Okres galo-rzymski

Okres galo-rzymski

Kultura Zachodu w naturalny sposób wywodzi się z cywilizacji rzym­skiej. W czasie rzymskiego panowania założono w Galii wiele ogrodów. Willa w Chiragan w MartresTolosane nad Garonną, willa Sydoniusza w Owernii, to przykłady, które można by mnożyć. Willa w Chiragan miała po stronie północnej kryptoportyk prowadzący do budynków gospodar­czych. Od strony wschodniej wznosiła się wielka, wolno stojąca budowla długości 50 m. zawierająca pomieszczenie o szerokości 16 m, przed nią znajdowało się rozległe atrium, do którego wchodziło się przez wielkie bramy otwarte na północ i na południe. Była tam też eksedra. kiosk i budowla mieszcząca łaźnie, wzniesiona nad brzegiem Garonny. Cały ten zespół został zniszczony przez Wandalów przed rokiem 408. Willa w Ferreolus i willa Sydoniusza miały także łaźnie, podobnie jak willa w Welschbillig koło Trewiru.