Ozdobne partery

Ozdobne partery

Ponieważ przepisy zakazywały wyobrażania istot żywych, rozwijała się sztuka ornamentu. Tworzono płaskie reliefy wypełnione siecią linearnych ornamentów, którym nadano nazwę arabesek. Z czasem wystąpiły w nich elementy czysto kaligraficzne. Ten dekoracyjny motyw odnajdujemy także w sztuce ogrodów. W kairskich AlKatai sadzono wonne rośliny tworząc z nich elementy pisma kufijskiego. „Grzędy tworzyły z góry obmyślone rysunki i napisy, a ogrodnik posługiwał się starannie sekatorem, żeby ani jeden listek nie wystawał poza inne.”Zważywszy ograniczenia, które na sztukę ogrodów nałożyły religijne przepisy, muzułmański „raj”, nagroda dla człowieka pobożnego i sprawie­dliwego, jawił się jako cudowny ogród ze snów, gdzie drzewa obsypane owocami sąsiadowały z gęstwiną zieleni i kwiatów o zachwycających kolorach. Takie ogrody zostały wyobrażone na drogocennych mozaikach meczetu w Damaszku”.