Początki chrześcijaństwa

Początki chrześcijaństwa

Reminiscencje pogaństwa trwały bardzo długo, jeszcze po przyjęciu chrześcijaństwa przez cesarza Konstantyna. Chrześcijaństwo jednak przy­czyniło się do wyeliminowania z ogrodów treści religijnych. Ogrody za­częły przede wszystkim spełniać funkcję użytkową, a następnie prestiżową: przestały na Zachodzie być związane z kultem, a stały się sztuką świecką.