Rola poszczególnych elementów w kompozycji ogrodów chińskich

Rola poszczególnych elementów w kompozycji ogrodów chińskich

Po to, żeby ukazać zasadniczy kontrast pomiędzy ogrodami chińskimi a ogrodami zachodnimi, trzeba było podkreślić, jak ważnym zagadnieniem jest religijny wyraz nadawany ogrodom określonej cywilizacji.Od zarania swych dziejów do X wieku ogrody rozwijały się jako przejaw władzy świeckiej i duchownej, przy czym w dekoracjach ogrodowych największe znaczenie miała woda, góry, chatki lub pawilony służące do medytacji.W latach 907960 większą rolę zaczęto odgrywać to. co przemijające drzewa i kwiaty. Ale taoizm i buddyzm trwały nadal. Trzeba więc zastano­wić się nad tym. na jakiej zasadzie pogodzono rozmaite elementy kompozy­cji z religijną doktryną, która w tak zdumiewający sposób rządziła sztuką ogrodów.Trzeba też starannie śledzić chronologię tych zjawisk, porównując ją z chronologią sztuki zachodniej, która w X wieku ledwie zaczęta się odradzać.