Sady

Sady

Francuskie tłumaczenie terminu „verger” sad czy ogród występują­cego w łacińskim tekście Pietra de Crescenzi jest mylące, ponieważ dzisiejsze znaczenie tego słowa jest odmienne. Rozróżnia się trzy rodzaje sadów: małe ogrody zielarskie, ogrody stanu średniego i wyżej postawio­nych osób, ogrody królewskie i należące do dostojników. Tak więc słowo „verger” określa cały teren zagospodarowany jako ogród osoby niskiego, średniego albo najwyższego stanu. Charakter ogrodu różnił się zależnie od społecznej pozycji właściciela. Układy tych ogrodów nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, do której kategorii każdy z nich należy.Małe ogródki dzielą się jeszcze na trzy kategorie: ogrody, w których rosną wyłącznie zioła, te, w których rosną drzewa, i te, w których rośnie i trawa, i drzewa.