Urbanistyka

Urbanistyka

Po okresach, kiedy parki tworzyli kolejno architekci, inżynierowie, malarze, stały się one domeną urbanistów. Wiele było w tej dziedzinie znakomitych osiągnięć, ponieważ starannie wypracowane modelowanie terenu parkowego prowadziło do przenikania się nierówności z krzywizna­mi dróg. Ale dramat zaczynał się wtedy, kiedy zapominano o wzajemnych proporcjach, związkach i subtelnościach, do których dochodzi się drogą doświadczeń. Redukowanie skali w ogrodach krajobrazowych prowadziło zazwyczaj do opłakanych skutków. W efekcie teren urozmaicano jedynie pagórkami, natomiast boskiety, roślinne masywy, ,,corbeilles”, baseny i klomby stłoczone były na małej przestrzeni, bez poddania ich układu jakiejkolwiek hierarchii.