Zwierzyńce

Zwierzyńce

Antyczna tradycja zwierzyńców mieszczących się w obrębie parku dotarła na Zachód za pośrednictwem Królestwa Obojga Sycylii. Król Fryderyk II utrzymywał menażerię na zamku Lucera w Palermo. Ale już w Anglii pierwsze menażerie założyli panowie normandzcy, którzy towa­rzyszyli Wilhelmowi Zdobywcy w 1066 roku; ujęli zwierzynę łowną i zainstalowali ją w Woodstock, Chillingham, Cadzow i Chartley. „Domy Lwów” rozprzestrzeniały się po całej Europie. W 1344 roku powstała lwiarnia w zamku księcia Holandii w Hadze, w 1384 w Rosendael (koło Arnhem) należącym do księcia de Gueldre. i lwiarnia w Amsterdamie. Paryskie Iwiarnie Karola V w Luwrze i w rezydencji SaintPol były tak sławne w Europie, że w czasie swojego pobytu w Paryżu w 1378 roku cesarz niemiecki pragnął przede wszystkim obejrzeć królewskie lwy. We Włoszech, a zwłaszcza we Florencji, również utrzymywano drapieżne zwierzęta.