Żywioły wody i słońca

Żywioły wody i słońca

Niezależnie od rejonu, w którym rozwijałaby się sztuka ogrodów, zasadniczym zadaniem jest zapewnienie urodzajności gleby. Dzieje się to za sprawą wody i słońca, pod warunkiem, że ureguluje się ich wzajemne relacje. Oznacza to, że pierwszym dążeniem człowieka było zdobycie umiejętności osuszania i nawadniania ziemi. Chodziło o usunięcie szkodli­wych skutków nadmiernej obfitości wody. albo o zwalczanie skutków słonecznego żaru w gorącym klimacie. Empiryczne metody dały niezwykłe rezultaty, które zadziwiły świat antyczny.