Czym tak naprawdę jest ogród

Czym tak naprawdę jest ogród

Czy można zdefiniować tak wydawałoby się proste pojęcie? Ogród to zaplanowana przestrzeń, zazwyczaj znajdująca się na zewnątrz, utworzona w celu zaprezentowania, hodowli i uprawy roślin i innych elementów przyrody. Ogród może się składać zarówno ze składników naturalnych jak i wytworzonych przez człowieka. W najczęstszym rozumieniu to mniej lub bardziej ujarzmione skupisko różnych roślin, ale termin ten może być używany w znacznie szerszym kontekście. Przykładem niech będzie ogród zoologiczny, którego celem nadrzędnym jest prezentacja różnych przedstawicieli fauny, jedynie na tle flory. Co zatem możemy zaliczyć do elementów konstytuujących ogród? Są to przede wszystkim materiały i warunki naturalne: ziemia, kamienie i skały, światło, wiatr, woda, powietrze oraz rośliny i zwierzęta. Drugim, choć niekoniecznym składnikiem ogrodu są konstrukcje przygotowane przez człowieka: meble ogrodowe, ścieżki, oczka wodne i baseny, budynki, wiaty, rzeźby czy oświetlenie. Ogrody mogą spełniać trzy podstawowe funkcje: estetyczną, funkcjonalną i rekreacyjną. W zdecydowanej większości przypadków funkcje te łączą się ze sobą. Wyróżnia się ogromną liczbę rodzajów ogrodów, w kilku różnych klasyfikacjach. Spośród najpopularniejszych wymienić można ogród oliwny, ogród skalny, ogródek działkowy, ogród krajobrazowy, ogród japoński czy angielski. A to jedynie kilka najczęściej spotykanych przykładów.