Kultura drzew karłowatych

Kultura drzew karłowatych

Ten niezwykle charakterystyczny aspekt japońskiego ogrodnictwa na­wiązuje do nadawania przez Chińczyków symbolicznego znaczenia hodo­wanym roślinom. W Japonii bardzo się rozwinął kult starych drzew.Hodowano drzewa, które nie tylko pozostawały przez wiele generacji drzewami karłowatymi, ale ponadto miały formy i dostojeństwo drzew starych.Poszukiwano pełnej harmonii kompozycji, chcąc stworzyć możliwość podziwiania wyniosłego piękna starego drzewa, które w rzeczywistości można było oglądać tylko w lesie oddalonym o setki kilometrów.