Ogrody rokokowe pod wpływem mody ogrodów angielskich

Ogrody rokokowe pod wpływem mody ogrodów angielskich

Ornamenty rocaille czy rokokowe zyskały udział w dekoracji licznych ogrodów regularnych, nazywanych ogrodami typu francuskiego; najlep­szym przykładem tego nurtu jest ogród Veitshóchheim, dawna rezydencja księcia biskupa Wiirzburga. Projektując otoczenie budowli wzniesionej według projektu Baltazara Neumanna, wybrano plan regularny, ale zapeł­niono ten ogród rzeźbami w najczystszym stylu rokokowym z lat 1752— 1775. Były to dzieła Dietza, S. P. Wagnera, J. W. van der Auvera. Grupa Dietza Dziewięć muz jest rzeźbą zadziwiającą. Pegaz wspina się po skale, u której stóp znajduje się Apollo w otoczeniu muz młodych niewiast we współczesnych kostiumach, ustawionych w sposób malowniczy i nieoczeki­wany. Na skrzyżowaniu alej wznosi się „pawilon chiński”, którego zwień­czenie podtrzymują cztery pnie palmowe… zakończone ananasami efekt czysto barokowy i zupełnie niechiński.