Ogrody XX wieku

Ogrody XX wieku

W ukształtowaniu formy przestrzennej ogrodów stopniowo zaczęto preferować rozwiązania regularne, elementy architektoniczne oraz rzeźby, wzbogacano tworzywo roślinne i budowlane. W niektórych rodzajach ogrodów uwydatniły się wpływy z kręgu japońskiej sztuki ogrodowej. Na okres międzywojenny przypada skrystalizowanie się modernistycznej for­my ogrodu, dobrze reprezentowanej przez park w Żelazowej Woli (Franciszek Krzywda Polkowski).Szczególnym rysem ostatniego okresu jest rozwój i różnicowanie się rodzajów ogrodów użyteczności publicznej. Zwracają przy tym uwagę ogrody osiedlowe, fabryczne, działkowe, dziecięce, sportowe, szkolne oraz inne dydaktyczne i wypoczynkowe. Stały wzrost potrzeb społecznych roz­szerzył znacznie zakres planistyki ogrodowej, prowadząc również do sfor­mułowań i podejmowania realizacji systemów miejskich terenów zieleni oraz jeszcze większych zespołów w ramach szeroko pojmowanej ochrony środowiska przyrodniczego oraz świadomego kształtowania krajobrazu kulturowego.