Religijne reguły Mahometa a sztuka ogrodów

Religijne reguły Mahometa a sztuka ogrodów

Ogromna przepaść dzieli religie starożytne z ich kultem agrarnym, w którym czczono siły wegetacji i potęgę ziemi, od kultu religijnego islamu.Mahomet powiedział: „Kult należy się tylko samemu Bogu”. Stąd ogrody stały się przejawem wyłącznie świeckiej wspaniałości związanej z architekturą cywilną. Z drugiej strony, w walce z obcymi religiami, Mahomet poszedł jeszcze dalej i można odnaleźć w zbiorach zapisków tradycyjnie mu przypisywanych zdanie: „Przekleństwo na czcicieli grobów i wizerunków proroków oraz świętych”.Za sprawą tego przekleństwa w sztuce islamu nie występuje rzeźba figuralna, również w ogrodach nie spotyka się rzeźb; jedynym wyjątkiem są automaty.Autorzy arabscy. Banu Musa i AlDżazari przetłumaczyli na arabski słynne traktaty mechaniczno-hydrauliczne z kręgu szkoły aleksandryjskiej: Filona z Bizancjum, Ktesibiosa i Herona z Aleksandrii, a w najsłynniej­szych ogrodach powstawały wielkie zespoły automatów.