Świadectwa miniaturzystów i malarzy

Świadectwa miniaturzystów i malarzy

W XV wieku park w Hesdin osiągnął międzynarodową sławę; podobną renomą cieszył się działający tam zespół artystów. Współpracowali w nim ściśle tłumacze, kaligrafowie i miniaturzyści. David Aubert, Jean Mielot, Loyset Liedet, Jean Mansel, Jean Paradis stworzyli wspaniałe manuskryp­ty: Girart de Roussillon, Renaud de Montauban, Histoire de CharlesMartel (14631465), Epitre dOthea deesse de Prudence (14551461). Traite de 1’instruction d’un prince (1470). W wielu miniaturach znaleźć można przedstawienia wirydarzy, ogrodów i parków, które znacznie do­kładniej niż teksty pozwalają zrozumieć ewolucję sztuki ogrodowej w XV wieku. Niektóre z nich przedstawiają bez wątpienia widoki Hesdin, jakie artyści ich autorzy widzieli własnymi oczyma.Do dzieł zamówionych przez księcia Burgundii należy dodać rękopis Rustican… Pietra de Crescenzi wykonany dla Antoine de Bourgogne. Czternaście miniatur ozdabiających ten rękopis potwierdza informacje zawarte w tekście i daje nam konkretne wyobrażenie wirydarza, obowiązu­jące jeszcze w połowie XV wieku, z ławeczkami i trawnikiem upiększonym kwiatami.W ośmiu innych francuskich rękopisach iluminowanych, pochodzących z tego samego warsztatu, nie wszystkie miniatury równie dobrze odpowia­dają temu, co mówią teksty. Pokazane w nich ogrody wydają się być podporządkowane geometrii; w ich kompozycji przeważają kąty proste, a trójkąty i prostokąty sąsiadują z kwadratami.