Układ kamieni

Układ kamieni

Głazy będą leżały, stały lub będą umieszczone w pozycji pośredniej. Leżące kamienie, zazwyczaj małych rozmiarów i używane w dużej ilości, tworzą całe góry, groty i tunele, kompozycje, w których dominują sfałdowane i poskręcane masy, głęboko wyżłobione, podkreślają grę światła i cienia. Dlatego to najwyżej ceniono monumentalne bloki wapienia wyżłobione przez wodę.