Bliski wschód

Bliski wschód

Dwie wielkie cywilizacje ustanowione u schyłku czasów prehistorycz­nych Egipt i Mezopotamia powstały na pustyniach i swą potęgę zawdzięczały rzekom zapewniającym urodzajność ziemi dzięki systematy­cznemu nawadnianiu. Tamtejsze ogrody były następstwem historycznego rozwoju obu krain.Sztuka Egiptu jest ponadczasowa, wydaje się, że tworzono ją na wieczne trwanie. Religia oparta na wierze w życie pośmiertne sprawiła, że w grobowcach egipskich przetrwały świadectwa kultury, a wśród nich wyobrażenia ogrodów. Dzięki temu egiptolodzy mogą porównywać teksty z przekazami plastycznymi: malowidłami lub modelami. Malowidła przed­stawiające ogrody stanowią cenne, ale niepełne źródło informacji.Sztuka Asyrii i sztuka Persji przeciwnie niż sztuka Egiptu poddały się destrukcyjnej sile czasu. Monumentalne konstrukcje z surowej lub wypalanej cegły były mało odporne i nie oparły się atakom najeźdźców. Przeto jedynie konfrontacja inskrypcji z odkryciami wykopaliskowymi czy nielicznymi dokumentami plastycznymi, a także analiza tekstów historycz­nych pozwoliła archeologom wzbogacić naszą wiedzę o sztuce ogrodów tamtych wielkich epok. I właśnie wykopaliska prowadzone na Wschodzie w ciągu ostatniego stulecia wydobyły na jaw rangę starożytnej Mezopota­mii w historii nauki, a Babilonii w wiedzy matematycznej.Bliski Wschód położony pomiędzy krajami azjatyckimi a Europą predestynowany był do odegrania wielkiej roli.