Strumienie pomysłem na ożywienie ogrodu

Strumienie pomysłem na ożywienie ogrodu

Woda jest darem natury, który najmniej szanujemy. Warto zatem część ogrodu przeznaczyć na oczko lub inny ciek wodny. Bardzo modne stały się ostatnio właśnie oczka. Nie ma chyba domu, przy którym nie znaleźlibyśmy go. Pomyślmy zatem o czymś oryginalniejszym, na przykład o niewielkim strumieniu. Jeżeli mamy nierówną działkę, zadanie mamy ułatwione. Ale nawet, gdy jest równa jak stół możemy wykonać piękny strumień. Ogród z nim na pewno nabierze życia i stylu, bo rzadko kto może się nim pochwalić. Strumień nie musi być głęboki i nie musi płynąć prosto. Swoje źródło może mieć na przykład w grupie kamieni, czy pojemniku, z którego woda wylewa się. Może także wypływać z jednego oczka wodnego do innego. Należy pamiętać, że woda musi wrócić do początku źródełka, dlatego należy pod ziemią poprowadzić rurę bądź wąż, który doprowadziłby wodę do źródełka. W wodzie pozostającej w ruchu nie rozwijają się tak szybko glony. Dla naturalnego wyglądu korytko strumienia można wyłożyć kamieniem lub żwirkiem. Gdy już będzie gotowy dobieramy odpowiednie rośliny. Naturalnie w polskich ciekach wodnych występują kaczeńce, sitowie, tatarak, więc wartko na początku zasadzić te rośliny. Różnego rodzaju trawy będą pięknie wyglądały na jego brzegach. Do wykonanego strumienia dobieramy resztę roślin w naszym ogrodzie.