Ogrody Islamu

Ogrody Islamu

Historia ogrodów islamu rozpoczyna się od czasu ucieczki Mahometa do Medyny (622 n.e.). Jego nauka i kult przez niego ustanowiony rozsze­rzały się z zadziwiającą szybkością. Dziesięć lat po śmierci proroka Arabo­wie podbili Syrię, Irak i Egipt. Wielkie imperium ukonstytuowane następnie przez kalifów rozciągnęło się ód Himalajów po Pireneje. W X wieku na czoło wysunęły się trzy ośrodki ze stolicami w Bagdadzie, Damaszku i Kairze. Po upadku Omajjadów w 750 roku jeden z członków tej rodziny schronił się w Hiszpanii. Stolicą została wówczas Kordowa.Wokół tych miast powstały najsłynniejsze ogrody trzech kalifatów arabskich. Obyczaje przywódców religijnych, które na początku odznacza­ły się wielką prostotą, uległy zmianie. Kiedy doszła do władzy dynastia Omajjadów (661750) i przeniesiono stolicę z Medyny do Damaszku, zmienił się sposób życia kalifów, którzy zaczęli się otaczać charakterystycz­nym dla Wschodu zbytkiem.Od tego momentu Arabowie przejęli chciwie cały splendor ogrodów zakorzeniony od tysiącleci w krajach, które uległy ich przemocy. Ów przepych ogrodów islamu przypomina ogrody starożytnego Wschodu, a nawet Dalekiego Wschodu, które je poprzedzały.