Rola rzeźby

Rola rzeźby

Odkrycia archeologiczne i znaczenie, jakie im przypisywano, spowodo­wały „zmartwychwstanie” bogów antycznych, którzy zaludniali ogrody Rzymu w czasach jego świetności. Posągi Nilu i Tybru upiększały ogrody Belwederu, dając na nowo świadectwo dobroczynnego działania wód. które ziemię czyniły żyzną. Nikt już wprawdzie nie dbało moce bóstw, niemniej jednak odgrywały znaczną rolę w sztukach plastycznych. Rzeźba dotych­czas stosowana rzadko i w sposób dość przypadkowy, czy to w parku w Hesdin czy w La Baumette, gdzie posąg świętej Magdaleny ozdabiał grotę zajęła poczesne miejsce w sztuce ogrodów. Czasem, jak w przypadku zamówionej u Donatella rzeźby Judyta i Hoiofernes przeznaczonej do dekoracji Palazzo Medici we Florencji, sięgano do tematów biblijnych.Kiedy rozplanowanie wielkich zespołów florenckich powierzono rzeź­biarzowi, do głosu doszła dekoracja plastyczna. Dzieła tworzone specjalnie dla określonego tła staną się nieodłącznym uzupełnieniem architektury.Niccolo de’ Pericoli. zwany Tribolo (14851550), twórca okazjonal­nych dekoracji na oficjalne uroczystości, zyskał dzięki nim taką sławę, że książę Cosimo Medici powierzył mu założenie ogrodów Castello i Boboli.