Stara Persja

Stara Persja

Pięć wieków po upadku imperium achemenidzkiego Sasanidzi zdomi­nowali ludy Iranu. W ten sposób powstało nowe wschodnie imperium, które istniało równocześnie z cesarstwem rzymskim aż do upadku starożytnej Persji w wyniku podboju przez Arabów w VII wieku n.e. Historia ogrodów starożytnej Persji zamyka się na tej dacie, później splata się z historia ogrodów arabskich.Mimo że perskie „raje” były po ogrodach Babilonu najsłynniejszy­mi ogrodami starożytności, nie sposób dziś odtworzyć ich historię. Nic prawie nie wiemy o ogrodach otaczających pałace Cyrusa. Kambyzesa. Dariusza, Kserksesa i Artakserksesa.Wszystkie pałace Dariusza. Kserksesa i Artakserksesa skupiały się w „królewskim mieście” Persepolis i wiadomo tylko tyle. że ogród Kserkse­sa. czyli „raj”, zajmował sporą część tarasu przy pałacu. Tak więc właściwie nic nie wiemy o najważniejszych ogrodach Persji. O świetności tych ogrodów świadczą ogrody starożytnego Egiptu powstałe pod ich wpływem w wyniku wypraw wielkich faraonów Totmesa IV i Amenhotepa III.