Bridgeman

Bridgeman

Bridgeman działał ostrożnie: zaniechał tworzenia roślinnych rzeźb, powiększył swoje ogrody zachowując jeszcze proste aleje ze strzyżonymi żyw oplotami i zaczął dzielić zawarte pomiędzy nimi przestrzenie skupiska­mi drzew czy krzewów otoczonymi żywopłotami.Stopniowo wprowadzono pola uprawne i kawałki lasu na skrajach alej biegnących w nieskończoność, usunięto wszelkie ogrodzenia, zburzono mury; mnożono aha ukryte fosy niewidoczne z. daleka, które służyły jako zamknięcia ogrodów. W wieku XVII parki do polowań połączono z ogroda­mi; została więc urzeczywistniona unia ogrodu z otaczającymi je obszarami wiejskimi, zniwelowano trawniki i dążono do zharmonizowania obydwu części. Takie były nieoczekiwane skutki stworzonej przez Le Nótre’a zasady rozszerzania parku w nieskończoność.