O deifikacji rzek

O deifikacji rzek

Użyźniająca moc wody sprawiła, że prędko zaczęto przyznawać rzekom boskie właściwości. Nie można sobie wyobrazić raju ziemskiego bez wody. Cztery rzeki, które zapewniły mu bajkową roślinność Gihon, Physon, Tygrys i Eufrat są zawsze obecne w wyobrażeniach raju.Podobnie przedstawienie kosmosu, obraz wszechświata jako rajskiej jedności był podzielony rzekami. Od tych rzek wywodzą się ziemskie rzeki, strumienie i źródła. Ożywiały one ogrody starożytne i nadal zajmują poczesne miejsca w ogrodach geometrycznych lub krajobrazowych Euro­py Zachodniej.