O różnych elementach architektury

O różnych elementach architektury

Należało podkreślić religijny aspekt chińskich ogrodów opisany przez Osvalda Sirena, ale trzeba też oddać należne miejsce elementom architek­tury, które odgrywały znaczną rolę. w strukturze tych ogrodów. Były to liczne pawilony, altany, pagody, mosty i galerie, których pomysłowe rozmieszczenie wynikało z chęci podkreślenia gry cienia i światła, a także ogradzające mury z bramami i dekoracyjnymi oknami oraz niezliczone balustrady i wykładziny alej.Chińskie pawilony pojawiły się w ogrodach dość późno, w pierwszej połowie XVII wieku, pod koniec panowania dynastii Ming (1644), i stano­wiły rezultat długiego procesu ewolucji. Pawilony wykorzystywane w celach zarówno religijnych, jak i świeckich występowały licznie na terenach świątyń i tam, gdzie znajdowały się relikwie Konfucjusza. Zamknięte lub otwarte, założone na planie centralnym, przybierały najbardziej zróżnico­wane formy: kwadratu, prostokąta, wieloboku lub koła. Ich mury miały znaczenie konstrukcyjne, natomiast wyższe partie często były traktowane jako kraty wypełnione ażurowym ornamentem, którego układ świadczyło zadziwiającej wyobraźni.Innym zasadniczym elementem architektonicznej dekoracji były otwar­te galerie; ich zastosowanie było różne, najpierw służyły jako przejścia pomiędzy rozmaitymi altanami i pawilonami, tworząc zarazem najpiękniej­sze zakątki. Zachęcały do przechadzki, zapewniając miłą osłonę przed słońcem i deszczem. Układ galerii, zależny od otoczenia, sprawiał, że sytuowano je zgodnie z obmyśloną trasą spaceru. Ustawione wzdłuż brzegów jeziora, jak na przykład kręta galeria nad K’unminghu. w ogro­dach nowego Letniego Pałacu w Pekinie, pozwalały odkrywać najpiękniej­sze widoki. Także barwy tych galerii, pokrytych glazurowanymi dachówka­mi czerwonymi, zielonymi i niebieskimi dodawały im uroku.Balustrady stosowano nie tylko przy wznoszeniu altan, pawilonówi galerii, ale również do wyznaczania wszelkich podziałów ogrodów. Zależnie od funkcji bywały lekkie lub monumentalne, a ich kształty zawsze harmonizowały z otoczenjem. Mury w chińskich ogrodach odgrywają inną rolę niż na Zachodzie. Mają charakter obronny i ich zadaniem jest zamykać ogród i bronić go. Innego rodzaju obramieniami, nietrwałymi i malowniczymi, były żywopłoty z barn­busu lub gałęzi jujuby; przywodziły na myśl wieś pachniały lasami i górami.Po to, by zagłębić się w chiński ogród, trzeba przejść przez liczne otwory przebite w murach. Najstarsze z nich mają formy ośmioboku lub koła. Te ostatnie, nazywane „drzwiami księżycowymi”, cieszyły się największą popularnością, inne przybierały szczególne kształty: waz, tykw, płatków kwiatowych, bereł albo instrumentów muzycznych.Cały ten alfabet dekoracji skomponowanych z kwiatów, owoców, jarzyn lub przedmiotów użytkowych służył do kształtowania obramień okien galerii czy murów, jak w tym nad Stawem Czarnego Smoka, Heilungt’an koło Pekinu, czy w niektórych galeriach nowego Letniego Pałacu.Mosty łączące rozmaite części ogrodu, podobnie jak galerie, mają bardzo wysokie tuki i formę ich uznano za typowo chińską. Mosty te czasem przybierały zygzakowate kształty, tworząc tym samym odpowiednik gry linii otwartych pawilonów, a przede wszystkim alej.Aleje dawały możliwość licznych rozwiązań dekoracyjnych. Do wykła­dania ich nawierzchni używano wapienia, płyt i płytek marmurowych w połączeniu z różnymi innymi elementami. Powstawały prawdziwe barwne mozaiki; niektóre przypominały plecione kobierce, inne sprawiałv wraże­nie spękanego szkła, inne wreszcie inspirowane były motywami lecących ptaków, lwów, wielbłądzich karawan. Znakomite ich przykłady pochodzą z pałacu księcia Kunga w Pekinie.