Rola sztuki ogrodów w XV wieku

Rola sztuki ogrodów w XV wieku

Sztuka ogrodów nabrata na Zachodzie poważnego znaczenia dopiero w XV wieku. Przeszła wówczas liczne przemiany, a jej główne ośrodki uległy przemieszczeniu. Przybyło także źródeł informacji o sztuce ogrodów i rozdział ten właściwie mógłby być zatytułowany: „Od Rustican… Pietra de Crescenzi do Hypnerotomachia Poliphili Francesca Colonny”.