Wright, Brown, Bridgeman i Humphrey Repton

Wright, Brown, Bridgeman i Humphrey Repton

Spośród następców Kenta Wright był twórcą słusznie wyróżnianych dzieł w Becker, w Stoake, w Ocklands i w Fountain Abbey, wielką sławę osiągnął też Lancelot Brown (1715-1783). Posługiwał się bardzo zręcznie wielkimi, lekko sfalowanymi trawnikami, a widoki przerywał klombami z drzew (clumps). Takie bukiety z drzew sadzonych na planie kola tworzyły wyizolowane masywy, rozmieszczone wachlarzowo. Tym samym powrócił do zamkniętego pejzażu i najbardziej dowolnych układów. Lancelot Brown, dawny pomocnik ogrodnika w Woodstock, doczekał się wielkich sukcesów; umierając pozostawił znaczną fortunę i opromieniony sławą pseudonim „Capability” Brown. Bridgeman, William Kent i „Capability” Brown ustalili pełen słownik elementów formalnych składających się na angielski ogród krajobrazowy. Humphrey Repton (1752-1818) odwoływał się do ludzkiej wrażliwości. W teorii i praktyce dawał pierwszeństwo poszukiwaniom kolorystycznym w kompozycji pejzażu i pisał: „Wspaniała wyobraźnia malarza musi być podporządkowana praktycznej wiedzy ogrodnika”. Wrażliwy na kolor, uzyskiwał go za pomocą gry cienia i światła. Repton w pracy, którą opublikował w 1803 roku Observations in the Theory and Practice (Uwagi o teorii i praktyce) pisał nie tylko o generalnych regułach kompozycji, ale także o zasadach naukowych, z których reguły te wynikają. Analizował efekty perspektywy i prawa optyki. W ostatnim rozdziale pracy podjął ogłoszone przez Descartesa prawo odbicia promieni w wodzie: „Kąt odbicia jest równy katowi padania”, prawo, którym posługiwał się Le Nótre przy rozpraszaniu światła we wszystkich swoich wielkich kompozycjach. Repton pogłębiając te same problemy optyki przyznawał im właściwe znaczenie i do sztuki zakładania ogrodów stosował prawa pola widzenia: „Optyka widzenia, osie widzenia, ilość albo pole widzenia”. W ten sposób rozszerzona i jasno opracowana koncepcja ogrodu krajobrazowego zyskała w Anglii to, co było w niej najbardziej konstruktywne i najlepsze.